top of page

Soma Mtandaoni! Wavuti wa Elimu Huru (Study online! Free Education Websites)


Wavuti za Elimu Huru kwa Kiswahili zinazopendekezwa na Elimu YetuMaktaba.org

Maktaba ya Elimu Yetu Mtandaoni! Jisomee popote ulipo kwa Kiswahili au Kiingereza na jiungane na wasomaji wengine.


Kamusi Elezo Huru kwa wote. Tafuta eneo lolote unalotaka kujua. Je, unajua kitu kipya? Onyeshe dunia, haririsha wikipedia mwenyewe!


Tovuti kama chuo bure mtandaoni kwa kiswahili! Masomo ya video mazuri sana, haswa kwa mifano kuhusu biolojia, kifedha, hesabati.VITABU HURU


Soma vitabu huru kwa Kiswahili. Tafuta maktabani hapa.


MIONGOZO YA AFYA

Kitabu kizuri kinachoitwa "Mahali Pasipo na Daktari"


DINI:

Jisomea kitabu chako takatifu chiniZANA ZA KUJIFUNZA


Tafsiri lugha lolote kwa kompyuta, kupitia sauti, hati, au tovuti.


books.google.com

Soma Vitabu kwa lugha zote kwa Google Books.


sw.google.com

Jijibu swali lolote. Tafuta taratibu!


MITANDAO WA KIJAMII

Wasiliana nasi kwa Facebook
ENGLISH:

Websites for Free Education recommended by Elimu Yetu


Dictionary of information, free for all. Search any area you would like to know. Hey, do you know something new? Show the world, edit wikipedia yourself!


This site is like free college on the internet. Very good video lessons, especially/ for example: biology, finance, math.


FREE BOOKS:


LIBRARY OF OUR WEBSITE

Read free books in swahili. Search our library here.


HEALTH GUIDES

Particularly, a very good book called "Where There is No Doctor"


Religion:

Read for yourself your holy book below

TOOLS FOR LEARNING

TRANSLATE

Translate any language by computer via voice, document or website.


READ BOOKS

books.google.com

Read books in any language. (Select "Preview Available")


SEARCH

sw.google.com

Answer yourself any question. Search carefully!


SOCIAL NETWORKS

Connect with us on Facebook

Free Discussion Board


Disclaimer: Haya website sio maneno ya Elimu Yetu, maana maarifa mabaya au yasiyokweli sio jekumu letu. Tulipanga links kwenu tu.
Comments


bottom of page